sábado, agosto 07, 2010


Lisboa, 04 Agosto 2010, 19.26

quinta-feira, agosto 05, 2010
Plátanos, Platanus acerifolia, Lisboa, Agosto 2010