quinta-feira, outubro 19, 2006


© Bruno Côrte
Omote-Sando Street, Tóquio, 2006

1 comentário:

miragee disse...

I love these photos taken from above. I especially love the girl in kimono. I remember having taken one photo like that in Kyoto...